U sklopu projekta „Suzbijanje siromaštva i promicanje socijalne uključenosti kroz zapošljavanje ciljne skupine žena u lokalnoj zajednici na području Općine Čeminac“, kodni broj UP.02.1.1.05.0344 na mjesečnoj razini provode se redovni Radni sastanci zaposlenih žena s Koordinatoricom projekta. U izvještajnom razdoblju od 19. studenog 2021. do 19. veljače 2022. godine redovni sastanci po mjestima rada zaposlenih žena održali su se 03. prosinca 2021., 04. siječnja 2022. i 04. veljače 2022. godine. Na sastancima se nastoji održavati redovita komunikacija Koordinatorice projekta sa zaposlenicama.